Förtroendevalda för Nyhems Bygdehistoriska Förening
under verksamhetsåret 201
6-

Ordförande/kassör: Sven-Göran Svensson
Nyhem 542 840 60 Bräcke
tfn. 0693-121 37
E-post

Sekreterare: Margareta Stenlund

Nyhem 130 840 60 Bräcke
tfn. 0693-120 85

Ledamot: Britt-Inger Isaksson
Nyhem 277 840 60 Bräcke
tfn. 0693-120 28

Ledamot: Stig Redin
Lugnvik 104 840 60 BRäCKE
tfn. 0693-120 95

Ledamot: Lars Rosengren
Dockmyr 118 840 64 KÄLARNE
tfn. 0693-700 28
E-post
 

Revisorer: Anna Jönsson
Hovdsjö 170
tfn. 0693-120 56
Rolf Adamsson
Gimdalen 290
tfn. 0693-130 24
Ersättare: Göran Bergström
Nyhem 206
tfn. 0693-121 22

Valberedning: Vakant
 


 

Tillbaka