En korrekt sökning gör Du genom att ange ett eller flera ord.
De sökord som svarar är relaterade
till brukare, personer och platser...
---
När Du söker med flera ord samtidigt skall Du separera dem
med ett plustecken emellan.
Exempel: Ture+fastighet
---


Du skall inte använda * i någon sökning!
---

Tänk på stavningen när Ni söker efter personer
Karl skrivs ibland som Carl prova då
Exempel: Karl+Carl+efternamn
---

Stäng