Nyhems Bygdehistoriska Förening i Jämtlands Län
Visar fotografier från Nyhem som nu finns tillgängliga.
Fotografier i miniformat.

Försvunnen bebyggelse N.M. Backeus handel i Gästis, Stationshuset
Kultur
En hyllning till fiket, Krocketspelare, Kören 1959, Kören sextetten, Nyhemspojkarna, Midsommar 1964
Skolbilder 193?, 1938, 1938?, 1938/39, 1947, 1948, 1948, 1949, 1950, 1956, 1951, 1955, 1956, 1960, 1961
Vängåvan Grupp 1954,
Åkare Hansson o Nejdeby,
Övrigt Bostad, Ungdomar, Stormanövern 1947 , Hovdsjö 2:51 Öhmans, 60-talet

           Tillbaka                    e-post till Bygdehistoriska Föreningen                till Bygdehistoriska Föreningens Hemsida