bakre raden från vänster
 1. Nils Håkansson
 2. Okänd 2
 3. Per Håkansson
 4. Okänd 4
 5. Carl Markus Pålsson
främre raden från vänster
 6. Brita Håkansson
 7. Margit Håkansson
 8. Karin Håkansson
 9. Okänd 9
10. Elisabeth Håkansson
11. Märta Håkansson
lilla barnet i knä

12. Okänd 12

stäng