Nyhems Bygdehistoriska Förening i Jämtlands Län
Visar fotografier med musiker och musikaliska aktiviteter.

Körer Nyhem 1959, Sextetten,
Musiker Nyhemspojkarna,
Underhållare Danilo
Violinister
Gimdalen Artur Gimbrant, Nils Eriksson o Jonas Eriksson
Spelmän Gustaf Stenberg, Axel Rislund, Carl Rislund o Olof Rislund
Stråkkvartett Gustaf Stenberg, Axel Rislund, Carl Rislund o Olof Rislund

           Tillbaka                    e-post till Bygdehistoriska Föreningen                till Bygdehistoriska Föreningens Hemsida