Nyhems Bygdehistoriska Förening i Jämtlands Län
Visar fotografier från jakt och jaktlag i Nyhems socken.
Fotografier i miniformat

Björnjakt Kolugnarna 2009 med Peter Knutsson, Glenn Johansson, Sven Edström, Ivar Månsson, Kurt Johannesson,
Bo Göran Danielsson, Marcus Edström, Lars Lindberg, Jan Svensson och Petri Ylinen.

Gimdalen Bror Hermansson med Anna Hermansson, Olga Hermansson
Gimdalen okänt årtal med Ernst Rislund, Hilmer Sahlin, Gösta Sahlin.
Gimdalen tidigt 50-tal med Stig Persson, Folke Olsson, Martin Magnusson, Oskar Rislund, Axel Gimbrant, Martin Persson,
Bror Hermansson, Sune Persson, Ernst Rislund, Olle i Kalles, Henning Adamsson, Gösta Sahlin, Nils Lemon, Hilmer Sahlin.
Hovdsjö med Per Persson, Helmer Jönsson.
Hovdsjö 2 med Melin, Karl Melin, John Jansson, Lars Bergström, Herbert Nejdeby, Helmer Jönsson samt Karl-Anton Andersson.
Höjda Hunters med Simo Hakola, Lars-Åke Henriksson.
Lodjursjakt Gimdalen med Henning Sahlin, Yngve Lemon
Läroverkslaget 1960 med Nejdeby, Lindgren, Edström, Åhlander.
Läroverkslaget 196? med Helmer Jonsson, Einar Åhlander.
Läroverkslaget 196? med Helmer Jonsson, Einar Åhlander, Herbert Nejdeby, Lars Åhlander, Lars Bergström, Valter Edström.
Manlaget 1965 med Sten Karlsson, Erik Lindahl, Dan Hansson, Haldo Hansson.
Manlaget 1965 med Kjell Sandbom o Göte Rydlund.
Ramsjölaget med Oskar Hedberg, Otto Olsson, Elis Nilsson, Karl Engström, Axel Nilsson, Artur Söderlund, Edvin Kjellsson,
Stig Ottosson, Ragnvald Engström, Kilian Knutsson, Erik Karlsson, Einar Nybom, Evert Bosson, John Ramland, Nils Jönsa.
Ramsjölaget 1952 med Nils Jönsa, Evert Bosson, Oskar Hedberg, John Ramland, Kilian Knutsson, Otto Olsson,
Ragnvald Engström, Erik Karlsson, Gustav Karlsson, Albin Karlsson, Artur Söderlund samt Knut Forsgren?
Rotsjölaget med Nils Norberg, John Engdahl
Rotsjölaget med Ove Norberg, m.fl.
Rotsjölaget med Tage Westerlund, Nils Norberg
Rotsjölaget 1956 med Nils Norberg, John Engdahl, Sven Ramland, Sven Rolén, Stig Larsson, Esbjörn Henriksson,
Tage Westerlund, Eskil Knutsson, Ove Norberg
Rävjägare med Harry Knutsson
Utterjakt med Lönegren, Gastsjö

           Tillbaka
 e-post till Bygdehistoriska Föreningen till Bygdehistoriska Föreningens Hemsida