Nyhems Bygdehistoriska Förening i Jämtlands Län
Visar fotografier från Jord och Skogsbruk.
Fotografier samlade i miniformat

Grovt virke
Bild 1, Bild 2
Huggarkojor

Mankojan, Storhålberget
Kolning
Vid milan Haldo och Olov Hansson
Inkörning av mila med Kjell Andersson, Jonas Hansson, Einar Hansson
Skogsarbete
Körare Hovdsjö
Körare Gimdalen
Körare Snökullen med Einar Isaksson och Gustav Karlsson
Plantörer Stordalen okänt årtal
Skrikkojan med Oscar Nilsson, Elin Nilsson, Sven Nordin, Örjan Nordin, Mia Adamsson, Urban Winnberg
Valpåsmyrberget med Bröderna Bäckström
Valpåsmyrberget  Bröderna Bäckström med flera

           Tillbaka                     e-post till Bygdehistoriska Föreningen                till Bygdehistoriska Föreningens Hemsida